Disclaimer

Over de website

De website zit in de opbouwende fase. Dit betekent dat de website in zijn geheel of onderdelen onvolledig kunnen zijn. Mis je iets of wil je feedback geven? Dan is jouw feedback welkom. Je kunt dan contact opnemen via de contactpagina.

Expertise

De artikelen of blogs op deze website worden geschreven door mij. Ik ben afgestudeerd in sociale psychologie, maar ik heb geen opleiding gevolgd op het gebied van klimaatverandering. Het is een doel om vanuit het perspectief van de burger vragen te stellen, op onderzoek te gaan en antwoorden te publiceren. Hiermee hoop ik ook dat de website voor een groot publiek begrijpelijk en toegankelijk is.

Afhankelijkheid en samenwerking

Mens en Klimaat is afhankelijk van donaties en sponsoren. Mens en Klimaat behoudt zich echter het recht voor om informatie en actualiteiten in vrijheid en naar waarheid weer te geven op de website.

Informatie op de website

Mens en Klimaat behoudt zich het recht voor om informatie op de website aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

Mens en Klimaat vergaart informatie met zorg en streeft naar een juiste weergave van de inhoud. Desondanks kan het zijn dat informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. Voor aanvullingen of correcties op de inhoud kunt u contact opnemen met Mens en Klimaat via de contactpagina.

Online verwijzingen en weergaven van online bronnen.

Mens en Klimaat verwijst op twee manieren naar online bronnen buiten het domein van Mens en Klimaat. De eerste manier is door middel van online verwijzingen oftewel hyperlinks. Mens en Klimaat kiest deze links met zorg uit. Desondanks is het mogelijk dat de content waar de hyperlink naar verwijst gewijzigd wordt of onrechtmatigheden bevat. De content is immers in handen van derden en niet van Mens en Klimaat. Wanneer je een hyperlink op de website van Mens en Klimaat ziet die volgens jou niet goed werkt, naar verouderde of verwijderde content verwijst, of verwijst naar content dat onrechtmatigheden bevat, dan wordt het gewaardeerd wanneer je dit laat weten. Hoe je dit kunt doen staat hieronder beschreven bij ‘Notice and takedown’.

De tweede manier waarop Mens en Klimaat naar online bronnen van derden verwijst is door middel van het weergeven van content van derden op het domein van Mens en Klimaat zelf. Denk bijvoorbeeld aan de weergave van een video van YouTube die je kunt bekijken zonder de website van Mens en Klimaat te verlaten. Ook bij deze vorm van verwijzen is de content in handen van derden en kan de content worden gewijzigd of onrechtmatigheden bevatten. Mens en Klimaat selecteert de online bronnen van derden zorgvuldig, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het functioneren van de content. Valt je toch iets op waarvan je denkt dat het niet klopt? Dan kun je dit laten weten via de procedure van ‘Notice and takedown’.

Notice and takedown

Wanneer een bezoeker van de website in de content onrechtmatigheden ziet of hier het vermoeden van heeft, kan de bezoeker dit aan Mens en Klimaat laten weten via het contactformulier. De bezoeker kan dan aangeven om welke content het gaat, waar de content staat en waarom de content onrechtmatig is of waarom daar vermoedens van zijn. Mens en Klimaat zal vervolgens naar de content kijken en wanneer de onrechtmatigheden evident blijken te zijn zal de content zo snel mogelijk verwijderd worden van het domein van Mens en Klimaat. Het is mogelijk dat onderzoek noodzakelijk is naar de onrechtmatigheden of vermoedens hiervan voordat vastgesteld kan worden of de onrechtmatigheden evident zijn. Deze procedure geldt voor de content van Mens en Klimaat zelf, voor de weergegeven content van derden en voor de hyperlinks die verwijzen naar content van derden.