Over mij

Even voorstellen

Bram Hulsenboom

Mijn naam is Bram Hulsenboom. En ik maak duurzaam gedrag makkelijk, leuk en vanzelfsprekend!

Wil jij zelf duurzamer leven? Wil je een positieve bijdrage leveren aan ons klimaat? Of wil je anderen graag in beweging krijgen voor duurzamer gedrag? Dan ben je bij mij aan het goede adres!

Mijn werkwijze

Met de kennis vanuit de sociaal-psychologische wetenschap werk ik met gedrevenheid aan klimaatpositieve gedragsverandering. Hierbij richt ik mij op een positieve benadering van duurzame vraagstukken. Onder meer door mij te richten op wat wél kan. 

De kennis van psychologie en positieve beïnvloeding combineer met met kennis over ons klimaat. Hierdoor kan ik een brug creëren tussen kennis en praktijk, tussen denken en doen. Van strategisch niveau naar resultaat. Met uiteindelijk een klimaatpositieve gedragsverandering. Bij dit alles focus ik mij op een win-win perspectief, waarbij zowel de mens als het klimaat gebaat is.

Ik adviseer zowel overheden als ondernemingen over gedragsverandering, psychologie, communicatie, content creation en ons klimaat. Bijvoorbeeld over aansluiting vinden bij een doelgroep, draagvlak creëren voor duurzame maatregelen of klimaatpositief gedrag stimuleren. Ik werk ook zelf mee aan klimaatpositieve projecten en heb in 2021 ruimte voor nieuwe opdrachten.

Mijn kernwaarden

Kernwaarden die voor mij belangrijk zijn: Positiviteit, eenvoud en verbinding.

Positiviteit gebruik ik door bij duurzame vraagstukken de focus te leggen op wat wél kan en hoe de gestelde doelen behaald kunnen worden. En door het gewenste doelgedrag centraal te blijven stellen.

Eenvoud gebruik ik in mijn werk door duurzame vraagstuk simpel en toegankelijk te maken, zodat klimaatpositief gedrag makkelijk en vanzelfsprekend wordt. 

Verbinding gebruik ik in mijn werk als waardevol middel om tot een constructieve en succesvolle samenwerking te komen. Een samenwerking gebaseerd op vertrouwen is essentieel voor snelle en concrete klimaatpositieve resultaten.

Vind mij voor

Of vind mij op LinkedIn

Ik werk momenteel aan...

Op dit moment werk ik in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In het project De Go Ahead Eagles Regenton © ondersteunen wij mensen bij het maken van aanpassingen op het veranderende klimaat.

Benieuwd hoe inzichten uit de psychologie bijdragen aan klimaatadaptatie? En hoe wij dit makkelijk, leuk en verbindend maken?

Ga dan naar mijn bijdrage over dit project door op “Van de regen in de club” hieronder te klikken. 

Van de regen in de club
Lees over de waarde van psychologie voor project de De Go Ahead Eagles Regenton ©.
Logo waterschap
Of kijk op de website van het Waterschap.

Visie, missie en steun

Human and the climate

Als samenleving kunnen leven in vrede en veiligheid is ontzettend waardevol, én niet vanzelfsprekend. Om onze normen en waarden te behouden en te waarborgen voor onze kinderen en onze toekomst zullen we onze handen uit de mouwen moeten steken. Gefundeerd op solide kennis en inzichten wil ik samen met jou koers varen naar een betere, stabiele en gezonde samenleving. 

Klimaatverandering is een spelbreker van ongekende omvang. De gevolgen als hitte, droogte en overstromingen werken destabiliserend op samenlevingen. Nederland is hierin geen uitzondering. We zullen ons slim en daadkrachtig moeten aanpassen en voorbereiden op ingrijpende veranderingen.

Nu intensief investeren in groen en houdbare energie is een win-win situatie. We creëren dan een gezondere leefomgeving, nieuwe banen en dragen bij aan de vermindering van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. 

Laten we nu handelen en ons voorbereiden op wat er zo dadelijk op ons afkomt. Wij gaan daar zelf de vruchten van plukken.

Mens en Klimaat wil bijdragen aan een positieve, gezonde en stabiele toekomst. Door het zetten van een stip op de horizon en het delen van kennis, opties en ontwikkelingen beweegt Mens en Klimaat samen met burgers, overheden, ondernemingen en stichtingen in de richting van een groene en houdbare samenleving.

De missie is geslaagd wanneer het de norm in Nederland is om ons slim en kundig voor te bereiden op het veranderende klimaat. En het normaal geworden is om je hiermee bezig te houden. De focus ligt hierbij op gedragsverandering, verbinding, maatschappij en kennisdeling. Iedereen kan zijn bijdrage leveren.

Naast de focus op een beleving en houding draagt Mens en Klimaat ook bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Een gezond klimaat is niet vanzelfsprekend. Daar moet voor gewerkt worden. Bij het werk kan ik jouw steun goed gebruiken. Help mij met een donatie en/ of een bericht. Ik hoor graag van je!